PRZEBUDOWA MOSTU

Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę mostu między Ryczywołem, a Nininem. ... Czytaj więcej

OGRANICZENIE NA MOŚCIE w STOBNICY

Stan techniczny mostów na drogach powiatowych jest zły i stale się pogarsza. ... Czytaj więcej

KOSZENIE POBOCZY

Rozpoczęło się koszenie poboczy dróg powiatowych. W pierwszej kolejności wykaszane są drogi główne. ... Czytaj więcej

  • ZDP administruje 53 drogami o łacznej długości 306 km w tym 247 km o nawierzchni bitumicznej.

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach został powołany Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r.

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17 64 - 610 Rogoźno
    Dyrektor: Bogdan Andrzej Jeran
    tel. centrala (067) 26 19 307
    e-mail:  zdpoborniki@onet.pl