apos

ROZBUDOWA DROGI 2059P W KOWANÓWKU – ULICA SANATORYJNA

Do połowy września potrwa rozbudowa tej drogi powiatowej. Zadanie jest finansowane z budżetów samorządowych Powiatu Obornickiego i gminy Oborniki przy wsparciu funduszy centralnych będących w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego. W ramach przebudowy powstanie kładka nad Wełną dla pieszych i rowerzystów, nowy chodnik i ścieżka rowerowa łącząca już istniejące trasy rowerowe od strony Rudek i drogi krajowej nr 11. Jezdnia zostanie przebudowana i powstaną bezpieczne przyjścia dla pieszych. Ponadto w rejonie skrzyżowania z ul. Harcerską zostanie wybudowana zintegrowana pętla autobusowa. Wycinka drzew i roboty ziemne będą prowadzone pod nadzorem wyspecjalizowanych służb – ornitologicznych i archeologicznych.


Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, a koszty nadzoru budowlanego nad całą inwestycją ponosi budżet Powiatu Obornickiego.


Koszt całego zadania to pond 5 mln.zł.