apos

NASADZENIA DRZEW

Składając do samorządu gminnego wniosek o wycinkę drzewa, zarządca jest zobowiązuje się do nasadzenia w miejsce jednego wyciętego drzewa - dwóch nowych. W tym roku rozpoczęto już nasadzanie drzew. Najwięcej będzie ich przy drodze powiatowej nr 2055P od Gołębowa do Wargowa. Na tym odcinku będzie nasadzone ponad 100 drzew – głównie rodzimych gatunków takich jak lipa. Ale w Maniewie we wsi zostały nasadzone śliwo-wiśnie piękne drzewa ozdobne, które z pewnością wpłyną na poprawę estetyki przy drodze.