apos

PRZEBUDOWA DROGI 2030P w Rogoźnie

Zostanie usunięta większość drzew po prawej stronie drogi oraz umocnione pobocze. Gotowy projekt przebudowy tej ulicy łącznie z budową kanalizacji deszczowej został opracowany w ubiegłym roku. Koszty tego przedsięwzięcia przekraczają jednak możliwości finansowe zarówno samorządu powiatowego jak i samorządu gminnego. Analiza możliwości w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków UE jest znikoma z uwagi na specyfikę tej drogi. W konkursie punktowane są odcinki dróg łączące miejscowości, między obiektami użyteczności publicznej oraz zawierające rozwiązania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu takie jak: ronda, szykany, przejścia dla pieszych z azylami czy sygnalizację świetlną. Pomimo to w tym roku zdecydowano o rozpoczęciu tego zadania, które w pierwszej fazie bezsprzecznie poprawi bezpieczeństwo pieszych na tej drodze. W zależności od możliwości finansowych i rozstrzygnięć w przetargach będzie możliwe także wykonanie naprawy istniejącego chodnika.