apos

UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW

Ubytki są sukcesywnie naprawiane. Najlepszą metodą jest uzupełnianie ubytków masą na gorąco. Do tego celu służy specjalna maszyna, która dziennie może wyprodukować kilka ton masy. Tak jak przy wszystkich robotach drogowych ograniczenia wynikają z warunków pogodowych. Uzupełnianie ubytków w przypadku mokrej lub zmrożonej nawierzchni jest mało skuteczne. Zatem dla wykonania tych prac wykorzystuje się sprzyjającą pogodę. Do naprawy jest ponad 1000 m kw zatem naprawa wszystkich dróg będzie trwać do czerwca. W pierwszej kolejności są naprawiane drogi główne, później zbiorcze, a na końcu lokalne.