apos

RUCH WAHADŁOWY w STOBNICY

Wprowadzony ruch wahadłowy ma ograniczyć obciążenie mostu. Zmniejszenie prędkości przejazdu oraz jednokierunkowy ruch obniżą zagrożenie wynikające ze złego stanu mostu. W przyszłym roku planowane jest wykonanie projektu oraz przebudowa mostu. Zatem ruch wahadłowy na moście będzie obowiązywał przez dłuższy czas.