apos

KOWANÓWKO – most na Wełnie

W tym roku warunki pogodowe pozwoliły na zakończenie prac w okolicy kładki na Wełnie w Kowanówku. Brzeg rzeki zostanie umocniony gabionami, a nawierzchnia kładki została pokryta ostatnią warstwą żywicy. Wymalowano także linię rozdzielającą ścieżkę rowerową od chodnika dla pieszych. Koszt zadania to 48,5 tys.zł – prace zostaną zakończone w tym miesiącu. Sam most na Wełnie jest jednak w złym stanie i wymaga pilnej naprawy. Z tego względu obniżono dopuszczalną nośność mostu do 12t. Trwają prace projektowe nad przebudową mostu – jednak rozpoczną się one po zakończeniu trwającej aktualnie budowy obwodnicy.