apos

NININO – przebudowa mostu

Trwają prace przy przebudowie mostu na drodze powiatowej koło Ninina. Stara, zniszczona konstrukcja został rozebrana, wykonano już fundament pod konstrukcję nośną. Za kilka dni, jak podłoże będzie ustabilizowane rozpocznie się montaż stalowej rury przepustowej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i mają się zakończyć do 30 października. Po zakończeniu prac rozpocznie się procedura dopuszczenia obiektu do użytkowania – zatem utrudnienia spowodowane objazdem potrwają do połowy listopada. Koszt tej inwestycji to blisko 440 tys.zł w tej kwocie jest około 40% dotacji z budżetu państwa. W tej chwili jedynym utrudnieniem jest konieczność ochrony placu budowy przed gadami i płazami, które właśnie rozpoczęły jesienną migrację. Dlatego teren jest otoczony niskim płotkiem. Po przebudowie most nie będzie miał ograniczeń tonażowych.