apos

AKCJA ZIMA

Po zmieszaniu powstanie ponad 1380 ton mieszaniny, która może zostać użyta do zmniejszenia śliskości na drogach powiatowych. Drogi powiatowe zgodnie z tegorocznym „Planem Zimowego Utrzymania” - tak jak w latach ubiegłych - będą utrzymywane w IV, V i VI standardzie. Oznacza to, że posypywane będą tylko odcinki dróg powiatowych na zakrętach, na wzniesieniach, przed skrzyżowaniami oraz w okolicy przystanków komunikacji zbiorowej. Proste odcinki nie będą posypywane. Do poprawy przejezdności na utrzymywanych w tej zimie ponad 250 km dróg będzie dysponowanych pięć piaskarek i pięć lekkich pługów odśnieżnych. W sytuacji wzmożonych opadów śniegu do odśnieżania możliwe jest zadysponowanie dodatkowych pięciu jednostek typu ciężkiego włącznie w pługiem wirnikowym.

Apelując o ostrożność w trakcie zimowego korzystania z dróg pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że jako drogowcy staramy się ograniczyć skutki zimy – a nie jesteśmy wstanie skutków zimy usunąć.