apos

DROGI GRUNTOWE PO PRZEBUDOWIE

Drogi zostały wykorytowane, wykonano odwodnienie, a następnie usypano dwie warstwy podbudowy kamiennej. Wszystko zostało wyrównane i uwałowane. Szerokość drogi z nową nawierzchnią gruntową wynosi 4 m, a uzyskany z korytowania kamień został użyty do umocnienia poboczy. Łącznie więc drogi po umocnieniu mają szerokość około 5,5 m. Nie jest to nawierzchnia bitumiczna - więc droga nadal jest podatna na warunki atmosferyczne. Zastosowana warstwa odsączająca powinna jednak zapewnić tym drogom znacznie lepsze warunki eksploatacji niż do tej pory. W ten sposób przebudowano nawierzchnię drogi nr 2028P ze Słomowa do Szczytna, drogi nr 2046P w Sycynie górnym oraz drogę nr 2427P z Sepna do Żydowa. Koszt tych robót wyniósł blisko 1,2 mln.zł.