apos

PRZEBUDOWA ULICY w ROGOŹNIE

Przebudowano chodnik po południowej stronie ulicy, poprawiono odwodnienie i przebudowano zjazdy. Wykonano także dodatkowe przejście dla pieszych oraz zamontowano poręcze ochronne na zakręcie. Chodnik został dostosowany do ruchu rowerowego i będzie w przeszłości stanowić część ciągu pieszo-rowerowego w kierunku dworca. Niestety nie udało się wykonać przesunięcia słupów energetycznych znajdujących się pasie drogi. Trwają przegotowania do realizacji tego tematu, ale jest on dość skomplikowany. Słupy są własnością ENEA Dystrybucja (bo na nich znajdują się linie zasilające posesje przy tej drodze), ale są użytkowane również przez ENEA Oświetlenie (do oświetlenia ulicy). Zatem obydwaj użytkownicy słupów muszą uzgodnić dokumentacje i zrealizować to zadanie. Planowane jest to w pierwszym kwartale przyszłego roku. Także część chodnika znajdująca się w pasie drogi wojewódzkiej (aleja J.Piłsudskiego) ma zostać przebudowana, a Burmistrz planuje kontynuację ścieżki pieszo-rowerowej na dalszym odcinku ulicy Wojska Polskiego.

Zrealizowane częściowo zadanie przebudowy ulicy na odcinku drogi powiatowej przewiduje jeszcze wymianę nawierzchni bitumicznej oraz przebudowę pobocza (miejsca parkingowe) po północnej stronie ulicy. Realizacja zależy od możliwości finansowych budżetu Powiatu Obornickiego.