apos

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

Ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego konkurs pozwalał powiatom na złożenie dwóch wniosków, dla których aktualne jest pozwolenie na budowę. Powiat obornicki zgłosił drogę nr 2020P na odcinku z Tarnowa do Karolewa oraz drogą nr 2050P na odcinku z Obornik do Uścikowa.

Zakres prac w pierwszym przypadku to przebudowa odcinka we wsi Tarnowo z budową chodnika i miejsc postojowych łącznie na długości 3,48 km. Szacowana wartość robót to 9,1 mln.zł. W drugim przypadku będzie to przebudowa drogi z Obornik do Uścikowa Folwark, gdzie powstanie bezpieczne pobocze, przystanki autobusowe oraz zostanie zamontowany radar monitorujący szybkość pojazdów. Długość odcinka to 1,63 km, a szacowany koszt to 3,6 mln.zł.

Możliwe dofinansowanie dla projektów, które zostaną zakwalifikowane może wynosić do 80% kosztów. W maju powinna zostać opublikowana przez Wojewodę Wielkopolskiego lista rankingowa zgłoszonych projektów. Z uwagi na procedury związane z finalizacją ewentualnych umów tematy, które uzyskają dofinansowanie będą realizowane prawdopodobnie do połowy przyszłego roku.