KOSZENIE POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH

Na drogach powiatowych mogą występować miejscowe utrudnienia w ruchu wynikające z prowadzonych prac przy koszeniu poboczy. ... Czytaj więcej

WIADUKT NA DRODZE 2055P ZAMKNIĘTY

Utrudnienia na drodze powiatowej nr 2055P między Obornikami a Gołaszynem. ... Czytaj więcej

PRZEBUDOWA MOSTU na FLINCIE

Gotowy do przebudowy jest most na Flincie koło Ryczywołu. ... Czytaj więcej

 • ZDP administruje 53 drogami o łącznej długości 306 km w tym 247 km o nawierzchni bitumicznej.

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jacek Krzyżaniak

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach został powołany Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r.

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna17 64 - 610 Rogoźno
  Dyrektor: Michał Klupczyński
  tel. centrala 67 26 19 307
  e-mail:  biuro@zdpoborniki.com