apos

PRZEBUDOWA MOSTU na FLINCIE

W ciągu drogi powiatowej 1352P między Ryczywołem, a Rogoźnem znajdują się trzy mosty. Dwa z nich mają nieograniczoną nośność, natomiast most na Flincie ma nośność ograniczoną do 20t. Utrudnia to transport towarów z Ryczywołu w kierunku drogi nr 11 do Rogoźna i odwrotnie.

W ubiegłym roku została przygotowana dokumentacja przebudowy tego mostu – tak, aby nie stanowił ograniczenia nośności. Dokonano wszystkich niezbędnych uzgodnień – szczególnie skomplikowanych w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, a w tym roku uzyskano pozwolenie na budowę. W budżecie Powiatu Obornickiego oraz Gminy Ryczywół są zabezpieczone środki na przebudowę wysokości połowy planowanych kosztów. Na drugą połowę kosztów złożono wniosek na dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy finansowej na przebudowę obiektów inżynieryjnych. Decyzja w tej kwestii zapadnie w maju. Jeżeli zostanie przyznanie dofinansowanie, w tym roku ruszy przebudowa i potrwa przynajmniej 18 miesięcy. Zatem konieczny będzie objazd tego odcinka przez Zawady, ale po przebudowie cały odcinek drogi między Ryczywołem, a Rogoźnem nie będzie miał ograniczeń tonażowych.