apos

KOSZENIE POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH

Wykoszenie poboczy przy drogach powiatowych wymaga przejechania prawie 500 km. Koszenie odbywa się przy użyciu kosiarek sprzężonych z ciągnikami rolniczymi, zatem wykoszenie wszystkich dróg przez dwa ciągniki na terenie powiatu zajmuje ponad dwa miesiące. W pierwszej kolejności są wykaszane pobocza dróg głównych, później zbiorczych, a na końcu lokalnych.

Koszenie odbywa się wyłącznie na szerokości około 1 m pobocza. Zasadniczo nie są wykaszane rowy drogowe. Natomiast dodatkowo będą podkaszane miejsca z ograniczoną widocznością: zakręty oraz skrzyżowania. Bariery oraz znaki drogowe będą sukcesywnie podkaszane ręcznie.

Przy sprzyjających wegetacji roślin warunkach, po zakończeniu pierwszego koszenia zapewne konieczne będzie drugie koszenie w lipcu i sierpniu.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia odpryskami kamieni i śmieci znajdujących się na poboczu.