apos

PLIKI DO POBRANIA

 1. Zajęcie pasa drogowego (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 2. Zajęcie pasa oświadczenie (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 3. Zajęcie pasa drogowego (budowa, przebudowa) (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 4. Awaryjne zajęcie pasa (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 5. Oświetlenie drogowe (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 6. Lokalizacja reklamy w pasie drogowym (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 7. Zajęcie pasa drogowego-reklamy (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 8. Zmiana decyzji (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 9. Wniosek zmiana decyzji (obowiązuje od 18 marca 2020r.).
 10. RODO Klauzula
 11. Deklaracja dostępności.
 12. W N I O S E K w sprawie umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego* zjazdu:
 14. W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej
 15. O ś w i a d c z e n i e Zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 16. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (budowa, przebudowa* zjazdu)
 17. ZAWIADOMIENIE O KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA AWARII URZĄDZENIA
 18. Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową oświetlenia drogowego
 19. WNIOSEK NA LOKALIZACJĘ REKLAMY W PASIE DROGOWYM
 20. W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 21. W N I O S E K o lokalizację obiektu handlowego, usługowego lub na prawach wyłączności
 22. W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego, usługowego lub na prawach wyłączności
 23. W N I O S E K O PRZENIESIENIE DECYZJI
 24. W N I O S E K o przeniesienie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej