apos

PROFILOWANIE DRÓG

Corocznie są one profilowane, a w razie konieczności naprawiane kruszywem. W tym roku, ponieważ są sprzyjające warunki pogodowe wcześnie rozpoczęto profilowanie. Większość dróg po profilowaniu równiarką jest także zagęszczana walcem drogowych. Kolejność napraw dróg wynika także z ich kwalifikacji. W pierwszej kolejności są profilowane drogi zbiorcze, a na końcu drogi lokalne.  Wszystkie drogi zostaną wyprofilowane do połowy maja. W tym roku przewidywane są większe naprawy trzech dróg o nawierzchni gruntowej: droga 2028P ze Słomowa do Szczytna, droga 2046P w Sycynie Górnym oraz droga 2427P z Sepna do Żydowa. Na tych drogach nawierzchnia zostanie umocniona kamieniem drogowym.